Velkommen til Platearbeiderforeningen 

Platearbeiderforeningen har som mål å jobbe for å fremme musikkprodusenter og studioteknikeres interesser i musikkbransjen spesielt og samfunnet generelt. Foreningen fungerer også som et kontaktnettverk og samarbeidsforum og søker å fremme gode arbeidsforhold for både produsenter og teknikere, samt jobbe for kompetanseheving.

Foreningen ble stiftet i 2015 etter et ønske og behov etter å ha en stemme i en musikkbransje i kontinuerlig forandring. Vi jobber for å sikre gode vilkår for våre medlemmer og vår del av bransjen - både nå og i fremtiden. Foreningen samarbeider med de andre artist- og musikkorganisasjonene og har egne grupper som jobber dedikert med næring, fordelsavtaler og medlemsservice.


En samlet stemme

Norske musikkprodusenter og studioteknikere har nå fått en viktig samlet stemme i musikkbransjen som den til nå har manglet.

En møteplass

Møt andre produsenter og teknikere for å dele erfaringer, bygge nettverk og være del av utvikling av en bærekraftig bransje.

Medlemsfordeler 

Foreningen jobber kontinuerlig med å skaffe gode fordelsavtaler for sine medlemmer. Følg med for jevnlige oppdateringer og tilbud.

"Platearbeiderforeningen er eit glimrande tiltak!"

Vi står ofte åleine i å lage avtaler med drevne management og plateselskap, folk som har som jobb å drive forretning. Då er det viktig å ha eit slikt forum for kommunikasjon om kva som er rett og rimelig og nokon som snakkar vår sak når rettigheiter skal fordelast.

Yngve Leidulv Sætre, produsent

About Image

Medlemsfordeler

Workshops

Workshops

Workshops med nasjonale og internasjonale produsenter og teknikere.

Juridisk fellesskap

Juridisk fellesskap

Mulighet til å løfte frem kampsaker
Kontrakt- og standardmaler

Tilbud

Eksklusive tilbud

Sesongkampanjer
Student-tilbud

Historikk og veien videre

2015 og 2016 ble innholdsrike år med oppstart av foreningen, flere medlemssamlinger, omfattende næringspolitisk arbeid, lærerike workshops og nye samarbeidspartnere.

2016 ser ut til å bli et like spennende år med enda flere workshops og samlinger samt at man begynner å se positive resultater av det næringspolitiske arbeidet.

For å lese mer om hver sak, kan du besøke vår facebook-side.

Mer info
 • Q1 & Q2 - 2015 Første møter, etablering av forening, Gramo-saken & pressesak

  Etter første treff ble det vedtatt å danne en forening for å ha en samlet stemme.
  Allerede som følge av Gramos endring av rettigheter for musikalske ledere i kategori C våren 2015, jobbet foreningen aktivt med å få tilbake musikkprodusenters rettigheter.
  Vi gjennomførte også landets første kartlegging av norske musikkprodusenter og studioteknikeres hverdag og foreningen hadde sin første mediesak i Musikkpraksis.

 • Q3 & Q4 - 2015 Høy aktivitet med workshops, næringspolitisk arbeid, paneldebatter, konferanser og høstfest

  2015 fortsatte med årsmøte og fest, videre arbeid med Gramo-saken, flere workshops, event i samarbeid med Musikkforum, deltakelse på konferanser og en rekke møter med nye samarbeidspartnere og bransjeorganisasjoner.

 • 2016 Fortsatt vekst, workshop med Sylvia Massy, akustikkseminar, nye samarbeid og årsmøte/sommerfest

  Etter et innholdsrikt 2015, startet 2016 like friskt med workshop og seminar med Sylvia Massy, akustikkseminar, flere nye samarbeidspartnere, paneldebatter og årsmøte/sommerfest. Høsten 2016 var også travel med flere workshops og events inkludert en hel uke med Leslie Ann Jones.

 • 2017 Mentorordning, kjønnsbalanse og økt nasjonalt fokus.

  Det har i hovedsak vært m aktivitet i og rundt hovedstaden og foreningen øker fokus på miljøene også utenfor Oslo.

Ofte stilte spørsmål

Hva inkluderer medlemskap i foreningen?

Medlemskapet gir deg rabatter ved en rekke utstyrsleverandører og butikker. Det gir deg også tilgang til workshops og eksklusive events. Og ikke minst gir medlemskapet deg mulighet til å påvirke hvordan vår bransje skal se ut i dag og i fremtiden.

Hvordan fungerer betalingsløsningen?

I stedet for å sende ut fakturaer og purringer, er hele registrerings- og betalingsprosessen selvbetjent.

Betalingen gjelder for medlemskap inneværende år.

Hva er skiller dere fra f.eks. Gramart og MFO?

Selv om vi jobber tett med de andre musikkorganisasjonene, representerer vi spesifikt musikkproduksjonsbransjen. På denne måten er det ingen interne interessekonflikter.

Fullt medlemskap eller studentmedlemskap?

I utgangspunktet er disse medlemskapene helt like, med unntak av at studenter ikke har stemmerett ved generalforsamling. Det vil også være egne eksklusive events og rabatter for studentmedlemmer.

BG Image

Hold deg oppdatert

Meld deg på for å få jevnlige oppdateringer! Motta nyhetsbrev og spre gjerne ordet!

Hovedpartner:


Sponsorer og samarbeidspartnere:

Lyst til å samarbeide? Ta kontakt